Menu Produkty
Listy porównywanych produktów
Porównanie produktów
4 / 4 artykułów
Osiągnięto maks. liczbę dla tej kategorii!
Usuń co najmniej jedną pozycję z kategorii, aby dodać inne.
Listy porównywanych produktów
Porównanie produktów
został dodany do listy porównywanych produktów.
Dodaj artykuł
Aby porównywać produkty, należy je dodać do listy porównywanych produktów.
Listy porównywanych produktów
Porównanie produktów

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo można się zwrócić w tej sprawie?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów (zwanych poniżej: danymi) jest

Engelbert Strauss Sp. z o.o.
c/o Advicero Nexia
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Pozostałe dane kontaktowe administratora danych osobowych można znaleźć w Impressum.

Pytania, skargi lub wnioski o udzielenie informacji dotyczących ochrony danych osobowych należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ochronadanych@strauss.pl lub na podany powyżej adres korespondencyjny z dopiskiem "Ochrona danych".

II. Jakie dane są przetwarzane?

1. Zamówienia

Przekazane przez Klienta w ramach procesu składania zamówienia dane (np. nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej, numer telefonu, dane bankowe) wykorzystywane są w celu realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w celu informowania Klienta o innych ciekawych produktach z naszej oferty na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

W jakim celu dane są przetwarzane?

Realizacja zleceń

Dane Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, wysyłki, fakturowania, płatności, obsługi Klienta, windykacji oraz - w razie potrzeby - w celu dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b) oraz art. 6 ust. 1 f) RODO. Przy obsłudze zamówień korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych (agencje call center). Podmioty te przetwarzają dane Klientów wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, z wykluczeniem celów własnych. W przypadku nieuregulowania faktur mimo wielokrotnego upomnienia dane udostępnione zostaną w razie potrzeby firmom windykacyjnym w celu przeprowadzenia windykacji; podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wysyłka towaru zamówionego

Wysyłka towaru zamówionego realizowana jest we współpracy z różnymi firmami transportowymi. W tym celu dane niezbędne do obsługi dostawy towaru zamówionego (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) udostępniane są właściwym firmom transportowym. Dane te wykorzystywane będą przez firmy transportowe w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, w tym informowania o statusie przesyłki i czasie jej doręczenia. W przypadku zamówienia w naszym sklepie internetowym towarów oferowanych przez dostawców zewnętrznych dane osobowe Klienta udostępniane są w razie potrzeby właściwym dostawcom dla potrzeb obsługi wysyłki bezpośredniej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO.

Ocena wiarygodności kredytowej

Dla Klientów naszego sklepu internetowego dostępne są różne opcje płatności. W przypadku wyboru niezabezpieczonej metody płatności (np. zakup z odroczonym terminem płatności), mamy prawnie uzasadniony interes w ochronie przed potencjalnymi zaległościami w zapłacie ceny. W tym celu przed udostępnieniem tej metody płatności zasięgana jest w razie potrzeby w Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin, Niemcy informacja o zdolności kredytowej danego Klienta. Udostępnione zostają wówczas dane wymagane do przeprowadzenia oceny wiarygodności kredytowej, a uzyskane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości płatniczej wykorzystywane są dla podjęcia wyważonej decyzji dotyczącej nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego. Ocena wiarygodności kredytowej może obejmować wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringu), które obliczane są na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i których ustalenie wymaga podania między innymi danych adresowych. Interesy Klienta, które zasługują na ochronę, uwzględniane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od wyniku scoringu danego Klienta udostępniona zostanie wybrana metoda płatności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Recenzje klientów

Korzystamy również z platformy recenzji Trustpilot A/S (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Dania, w dalszej części „Trustpilot”). Kiedy jako użytkownicy wystawiają Państwo ocenę lub w inny sposób przekazują swoją informację zwrotną za pośrednictwem platformy lub procesu recenzji, obowiązują Ogólne warunki handlowe lub Ogólne warunki użytkowania oraz Polityka prywatności Trustpilot.
W celu weryfikacji, czy osoby wystawiające ocenę faktycznie skorzystały z naszych usług, na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO przekazujemy firmie Trustpilot niezbędne do tego celu dane dotyczące Państwa (imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer katalogowy lub numer artykułu).
Zawarliśmy z firmą Trustpilot umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że ​​nie jest ona uznawana za stronę trzecią.

Jak długo udostępnione dane są przechowywane? Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Dane Klienta przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania umowy. Wiele z danych Klienta przechowywane jest co najmniej do chwili wykonania umowy, a następnie przez standardowy okres przedawnienia. W celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych dane mogą być przechowywane w razie potrzeby aż do upływu maksymalnego okresu przedawnienia.


2. Strona internetowa

Podczas korzystania z naszej strony internetowej (włącznie help.strauss.pl) przetwarzane są takie dane Klienta jak adres IP, data i godzina jego wizyty, informacje o wykorzystanej przeglądarce internetowej, w tym ustawienia językowe oraz w razie potrzeby informacje o systemie operacyjnym, adres strony internetowej, z której uzyskano dostęp do naszego serwisu (adres URL ), a także informacje o plikach, do których Klient uzyskał dostęp. Przedmiotowe dane przesyłane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Klienta do jego dostawcy internetowego, który z kolei udostępnia je nam.

Dlaczego przedmiotowe dane są przetwarzane?

Przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z naszego serwisu internetowego, w celu analizy i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów, optymalizacji naszego serwisu internetowego oraz do celów statystycznych. Przedmiotowych danych nie można przypisać konkretnej osobie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu prawidłowego wyświetlania naszego serwisu internetowego na monitorze Klienta oraz możliwości ustalenia i usunięcia przyczyn nieprawidłowego działania.

Jak długo udostępnione dane są przechowywane? Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Przedmiotowe dane przechowywane są w plikach dziennika maksymalnie przez okres 30 dni. Udostępnienie tych danych nie jest obowiązkowe ani też niezbędne do zawarcia umowy z nami. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez przetwarzania wyżej wymienionych danych nie byłoby jednak ze względów technicznych możliwe.

Przetwarzanie danych przez strony trzecie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z sieci dostarczania zawartości (ang. content delivery network, CDN) dostawcy usług „Fastly” (Fastly Inc., 475 Brannan St., Suite 300, San Francisco, CA 94107, USA). Dzięki CDN zawartość oferty online, taka jak duże pliki multimedialne, grafiki lub skrypty programów, może być dostarczana szybciej i bezpieczniej za pośrednictwem rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet. Używamy również tzw. Web Application Firewall (w skrócie WAF) firmy Fastly, aby jak najszybciej identyfikować ataki na naszą stronę internetową i zapobiegać im.

W związku z wyżej wymienionymi celami przetwarzane są dane techniczne dotyczące połączenia z serwerem (adres IP, data, godzina, żądana strona, informacje o przeglądarce). Dane te są przechowywane tylko w indywidualnych przypadkach, i przez maksymalny okres 30 dni. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu i poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Ponadto firma Fastly przystąpiła do porozumienia EU-US Data Privacy Framework, które według Komisji Europejskiej zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w przypadku przekazywania danych do USA. Fastly przetwarza wyżej wymienione dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, dlatego Fastly nie jest uważana za „stronę trzecią”.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Fastly można znaleźć na stronie https://www.fastly.com/privacy.


3. Pliki "cookie"

Czym są pliki "cookie"?

Pliki "cookie" to małe pliki zawierające numer identyfikacyjny. Pliki "cookie" zapisane zostają na komputerze lub w urządzeniu mobilnym Klienta podczas wizyty w naszym serwisie internetowym (włącznie help.strauss.pl). Podczas kolejnej wizyty w naszym serwisie internetowym komputer lub urządzenie mobilne Klienta mogą zostać ponownie rozpoznane za pomocą nadanego numeru identyfikacyjnego. Pliki "cookie" nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer Klienta. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej efektywna i przyjazna dla użytkownika.

Jakie rodzaje plików "cookie" wykorzystuje engelbert strauss?

Korzystamy z następujących rodzajów plików "cookie":

Obowiązkowe pliki "cookie"

Niektóre usługi naszego serwisu internetowego (włącznie help.strauss.pl) nie są dostępne bez użycia plików cookie. W tym celu wymagane jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie stron. Dotyczy to na przykład możliwości umieszczania produktów w koszyku lub logowania się do konta Klienta w naszym serwisie.

Funkcjonalne pliki "cookie"

Funkcjonalne pliki "cookie" umożliwiają rejestrowanie i zapisywanie ustawień użytkownika. Dotyczy to na przykład wybranej w menu wersji językowej, nazwy użytkownika itp.

Obejmuje to również pliki cookie, które analizują sposób korzystania z naszej strony przez użytkowników. W ramach tego przekazywane są na przykład następujące informacje: wprowadzone hasła wyszukiwania; częstotliwość wyświetlania strony; korzystanie z funkcji strony, data i czas trwania wizyty. Te dane użytkowników są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Nie ma możliwości przyporządkowania tych danych do konkretnego użytkownika strony.

Osobiste pliki "cookie" (do celów analitycznych i reklamowych w formie pseudonimizowanej)

Oprócz tego używamy plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony przez użytkowników w formie pseudonimizowanej. W ten sposób mogą być również przesyłane np. następujące informacje: wprowadzone hasła wyszukiwania; częstotliwość wyświetlania strony; korzystanie z funkcji strony, data i czas trwania wizyty.

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są poddawane pseudonimizacji przy wykorzystaniu środków technicznych. Dlatego nie jest możliwe przyporządkowanie tych danych do konkretnego użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi. Pozyskane w ten sposób dane statystyczne pomagają nam uatrakcyjnić naszą ofertę zgodnie z Państwa zainteresowaniami oraz ocenić skuteczność prowadzonych przez nas kampanii reklamowych.

Dlaczego engelbert strauss korzysta z plików "cookie"?

Korzystamy z obowiązkowych i funkcjonalnych plików "cookie", aby zaoferować naszym Klientom bardziej atrakcyjne i przyjazne warunki do odwiedzin naszego serwisu internetowego oraz w celu umożliwienia lub ułatwienia korzystania z określonych funkcji. Ponadto korzystamy z analitycznych lub reklamowych plików "cookie" w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszego serwisu internetowego. Analityczne pliki "cookie" pozwalają nam ustalić, w jaki sposób Klienci korzystają z naszego serwisu internetowego, a tym samym nieustannie optymalizować naszą ofertę.

Podstawą prawną stosowania niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Niezbędne pliki cookie są nieodzowne do przeglądania naszej witryny i korzystania z podstawowych funkcji. Korzystanie z funkcjonalnych plików cookie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu naszym użytkownikom możliwości komfortowego korzystania z naszej witryny oraz w poprawie jej jakości i zawartości. Podstawę prawną stosowania analitycznych i reklamowych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Stosujemy je tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda ta obejmuje również zezwolenie na ewentualne przesyłanie danych do USA. W związku z tym chcemy zwrócić uwagę, że USA nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu rozporządzenia UE 2016/679, w szczególności ze względu na to, że istnieje ryzyko, iż w określonych warunkach prawnych władze USA mają prawo dostępu do danych w celach kontroli i monitorowania, bez możliwości skorzystania z odpowiednich środków odwoławczych.

Jak długo udostępnione dane są przechowywane?

Niektóre pliki "cookie" usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. tymczasowe pliki "cookie", zwłaszcza sesyjne pliki "cookie"). Inne pliki "cookie" pozostają zapisane na urządzeniu Klienta i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Klienta podczas kolejnych odwiedzin w naszym serwisie internetowym (tzw. stałe pliki "cookie"). Czas przechowywania można sprawdzić w konfiguracji plików "cookie" wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Czy udostępnienie przedmiotowych danych jest obowiązkowe? Jak można zrezygnować ze stosowania plików "cookie"?

Co do zasady nie ma obowiązku stosowania plików "cookie". Ustawienia dotyczące stosowania plików "cookie" można w każdej chwili zmienić za pomocą następujących funkcji:

Ustawienia dot. plików "cookie"


Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja funkcji korzystania z plików "cookie" może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ponadto korzystanie z plików "cookie" można także wykluczyć za pomocą odpowiednich ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Zmiany ustawień należy dokonać dla każdej przeglądarki oraz dla każdego urządzenia końcowego z osobna. Zapisane już pliki "cookie" można w każdej usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.


4. Analiza stron internetowych / reklama online

Google Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). W jej ramach tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy. Google korzysta ze stałych plików "cookie" (patrz II.3). Informacje generowane przez plik "cookie" na temat korzystania z naszego serwisu internetowego przetwarzane są przez firmę Google w USA. Informacje te dotyczą danych wymienionych w pkt II.3.1 powyżej. Ponadto firma Google przetwarza wyszukiwane hasło, za pomocą którego Klient wyszukał nasz serwis internetowy przy użyciu wyszukiwarki. Korzystamy z usługi Google Analytics z aktywowaną funkcją anonimizacji adresów IP. Adres IP Klienta zostaje skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesłany zostaje do USA i dopiero tam poddany zostaje anonimizacji. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dlaczego przedmiotowe dane są przetwarzane?

Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu badania rynku i projektowania naszego serwisu internetowego stosownie do potrzeb naszych Klientów. Firma Google przetwarza te dane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszego serwisu internetowego i sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności w naszym serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 a) oraz art. 49 ust. 1 a) RODO.

Jak długo udostępnione dane są przechowywane? Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Dane przechowywane są maksymalnie przez 14 miesięcy. Udostępnienie tych danych nie jest obowiązkowe ani też niezbędne do zawarcia umowy z nami. Zapisywanie plików "cookie", a tym samym korzystanie z usługi Google Analytics można wykluczyć za pomocą odpowiednich ustawień (patrz powyżej, pkt. II.3) lub alternatywnie także za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Można również wykluczyć przetwarzanie danych generowanych przez pliki "cookie". W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Universal Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z usługi Google Analytics (patrz opis usługi „Google Analytics“ powyżej) także dla potrzeb analizy zachowań użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy za pomocą różnych urządzeń, przy czym podstawą analizy jest identyfikator użytkownika. Możliwa jest dezaktywacja funkcji analizy aktywności za pomocą ustawień konfiguracji (patrz powyżej, pkt. II.3).

Google Ads (Google Adwords)

Korzystamy z usług Google Ads Conversion i Google Ads Remarketing. Są to usługi marketingu internetowego oferowane przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Generowane przez te usługi informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są przetwarzane przez firmę Google w USA.

Google Ads Conversion

Korzystamy z usługi marketingu internetowego Google Ads, aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), aby mogły być one wyświetlane użytkownikom, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani naszymi produktami. Za pomocą usługi marketingu internetowego „Google Ads Conversion” określamy anonimową liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę w sieci reklamowej Google i zostali w efekcie przekierowani na stronę, na której ustawiony jest tzw. tag śledzenia konwersji. W ten sposób uzyskujemy informacje o konwersji naszych reklam, aby móc ustalić, jak skuteczne są nasze działania reklamowe.

Odbywa się to poprzez utworzenie oznaczonego pseudonimem profilu użytkowania, który jest zapisywany w trwałym pliku cookie. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować w ten sposób samych użytkowników. Otrzymujemy tylko statystyczną analizę, na podstawie której możemy stwierdzić, jak skuteczne są poszczególne stosowane przez nas działania reklamowe.

Google Ads Remarketing

Dodatkowo korzystamy z Google Ads Remarketing. Funkcja ta umożliwia nam prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam odpowiadających ich zainteresowaniom na innych stronach internetowych sieci reklamowej Google. Odbywa się to poprzez zastosowanie pliku cookie, za pomocą którego oceniana jest interakcja użytkownika na naszej stronie internetowej, np. to, jakimi produktami jest on zainteresowany. Ma to na celu wyświetlanie użytkownikowi odpowiednich reklam również na innych stronach internetowych po wizycie na naszej stronie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu służą do identyfikacji przeglądarki internetowej, ale nie do identyfikacji konkretnej osoby.

Dlaczego te dane są przetwarzane?

Dane są przetwarzane w celu badania rynku oraz dostosowania naszej strony internetowej i naszych reklam do potrzeb użytkowników. Firma Google przetwarza te dane w naszym imieniu w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz optymalizacji naszych reklam pod kątem potrzeb naszych klientów. W tym celu zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Jak długo te dane są przechowywane? Czy muszę udostępniać te dane?

Dane są przechowywane przez maksymalnie 367 dni. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe i nie jest wymagane do zawarcia z nami umowy. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, a tym samym stosowaniu Google Ads Conversion i Google Ads Remarketing, odpowiednio zmieniając swoje ustawienia (patrz powyżej, punkt II.3) albo ustawienia swojej przeglądarki. Mogą Państwo również zapobiec przetwarzaniu danych wygenerowanych przez plik cookie, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez firmę Google można znaleźć pod adresem google.com/intl/de/policies/privacy oraz services.google.com/sitestats/de.html.

Piwik PRO

Korzystamy z usługi analityki internetowej Piwik PRO świadczonej przez Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin (dalej „Piwik PRO”). W ramach tej usługi zapisywane są pliki cookie, za pomocą których możemy analizować zachowania użytkowników.

Za pomocą Piwik PRO oceniamy informacje o Państwa wizytach na naszej witrynie (np. kolejność wyświetlania podstron) w celach analitycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Celem jest analiza kliknięć dokonywanych przez osoby odwiedzające naszą witrynę, która pozwala nam dostosowywać naszą witrynę do Państwa potrzeb i ulepszać ją dla Państwa.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu pomiarów zasięgu w wyżej opisanym zakresie.

Dane przygotowane przez Piwik PRO są przez nas przechowywane przez maksymalnie 25 miesięcy. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe i nie jest wymagane do korzystania z naszej witryny. Mogą Państwo dezaktywować usługę analityki internetowej Piwik PRO, zmieniając jej wykorzystanie poprzez swoje ustawienia (patrz powyżej, punkt II.3.).

Piwik PRO przetwarza Państwa dane w naszym imieniu. W tym celu zawarliśmy z Piwik PRO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że firma Piwik PRO ​​nie jest uznawana za „stronę trzecią”. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na terenie UE/EOG. Nie są one przekazywane do krajów trzecich spoza UE i EOG.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Piwik PRO można znaleźć na stronie https://piwikpro.pl/privacy-policy/.

A/B Testing

Korzystamy z oprogramowania firmy SAS AB Tasty, 3 impasse de la Planchette, 75003 Paryż. Umożliwia ono przeprowadzanie tzw. testów A/B oraz personalizację internetową. Pozwala to na przeprowadzenie analizy sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. W ten sposób możemy regularnie ulepszać naszą ofertę oraz zadbać o to, by była ona bardziej atrakcyjna dla naszych Klientów jako użytkowników.

Na potrzeby tej analizy pliki "cookie" oraz piksele śledzące (niewidoczne grafiki, wczytywane podczas odwiedzania witryny internetowej) przechowywane są na komputerze użytkownika. Przed przeprowadzeniem analiz adresy IP podlegają dalszemu przetwarzaniu w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć bezpośrednie odniesienia osobiste. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Klienta nie jest łączony z innymi zgromadzonymi przez nas danymi.

Dlaczego przedmiotowe dane są przetwarzane?

Celem przetwarzania jest optymalizacja naszego serwisu internetowego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez naszych Klientów. Podstawę prawną dla korzystania z A/B Testing oraz dla powiązanej z tym personalizacji stanowi art. 6 ust. 1 a) i art. 49 ust. 1 a) RODO.

Jak długo te dane są przechowywane? Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Dane są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy. Udostępnienie przedmiotowych danych nie jest obowiązkowe ani też niezbędne do zawarcia umowy z nami. Funkcję analizy można wykluczyć za pomocą odpowiednich ustawień (patrz powyżej, pkt. II.3), należy jednak pamiętać, że może to ewentualnie uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu internetowego w pełnym zakresie. Wykluczenie zapisywania plików "cookie" możliwe jest także za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.


5. Serwis YouTube

W ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO z naszą ofertą online zintegrowane są filmy YouTube, które przechowywane są w serwisie www.youtube.com i które można odtwarzać bezpośrednio z poziomu naszej strony głównej. Wtyczka (Plug-In) służy do uatrakcyjnienia naszego serwisu internetowego.

Przedmiotowe materiały wideo zintegrowane są z naszą stroną główną w taki sposób, że zapis plików "cookie" serwisu YouTube jest zablokowany do czasu aktywnego kliknięcia polecenia odtwarzania. Kliknięcie przycisku odtwarzania oznacza wyrażenie zgody na zapisanie przez serwis YouTube plików "cookie" na urządzeniu, z którego korzysta Klient. Pliki te mogą być również wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników w celu badania rynku i w celach marketingowych.

Serwis YouTube to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wywołanie strony internetowej naszego serwisu, na której zainstalowana jest wtyczka serwisu YouTube, powoduje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube i wyświetlenie wtyczki na stronie. Do serwera YouTube przesłana zostanie wówczas informacja, że Klient odwiedził naszą stronę internetową. Jeśli Klient zalogowany jest do serwisu YouTube, serwis YouTube przypisze tę informację do jego osobistego konta użytkownika. W przypadku korzystania z wtyczki, np. przy kliknięciu przycisku startu odtwarzania materiału wideo, stosowna informacja również zostaje przypisana do konta użytkownika Klienta. Aby tego uniknąć, należy przed przystąpieniem do korzystania z naszego serwisu wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie YouTube oraz z innych kont użytkowników w serwisach firm YouTube LLC i Google Inc., a także usunąć odpowiednie pliki "cookie" serwisów.

Dane zbierane za pomocą plików "cookie" przesyłane są zazwyczaj do serwera w USA i tam przechowywane. W przypadku przesyłania danych do USA podstawę ich udostępniania stanowią zapisy standardowych klauzul umownych.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez serwis YouTube (Google) dostępne są pod adresem www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Bliższe informacje dot. wykorzystywania plików "cookie" przez serwis YouTube dostępne są w regulacjach firmy Google dot. plików "cookie" pod adresem policies.google.com/technologies/types.


6. Tworzenie konta użytkownika

Użytkownicy naszego serwisu internetowego mogą tworzyć w naszym serwisie konta użytkowników w celu składania zamówień („Rejestracja“ – składanie zamówień i tworzenie konta).

Dlaczego przedmiotowe dane są przetwarzane?

Dane Klientów naszego serwisu przetwarzane są w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu obsługi przyszłych zamówień. Po zarejestrowaniu Klient może zalogować się do naszego e-sklepu za pomocą wybranych przez siebie danych dostępowych. Po zalogowaniu się zarejestrowanego Klienta jego dane dostępowe przesyłane zostają do nas w celu potwierdzenia identyfikacji. W przypadku zalogowania się przy użyciu danych dostępowych zapisane w naszym serwisie dane Klienta wykorzystane zostaną dla potrzeb obsługi nowego zamówienia. W pozostałych przypadkach obowiązują odpowiednio zapisy II.1.

Dane udostępnione przez Klienta podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO, o ile jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; w tym zakresie zastosowanie mają zapisy II.1. Ponadto dane udostępnione dobrowolnie przez Klienta podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 a) i art. 49 ust. 1 a) RODO, o ile Klient wyraził na to zgodę.

Jak długo udostępnione dane są przechowywane? Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Dane podane podczas procesu rejestracji w serwisie zostają usunięte, gdy z serwisu usunięte zostanie konto użytkownika. Jeśli Klient nie logował się przez ponad 2 lata od złożenia ostatniego zamówienia, jego konto zostanie usunięte. Konto Klienta może zostać usunięte również na jego żądanie zgłoszone ma adres e-mail: ochronadanych@strauss.pl. Zgodnie z zapisami II.1. możemy być jednak uprawnieni do przechowywania danych osobowych Klienta przez czas wykraczający ponad wskazane wyżej terminy, tj. również po usunięciu konta klienta. Udostępnienie danych osobowych w ramach rejestracji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.


7. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Przetwarzamy dane, które Klient podał w formularzu kontaktowym lub przesłał nam za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu obsługi złożonego przez niego zapytania.

Przetwarzamy dane podane przez Klientów naszego serwisu w formularzu kontaktowym zgodnie z art. 6 ust. 1 a) i art. 49 ust. 1 a) RODO, o ile Klient wyraził na to zgodę. Wpisanie przez Klienta w polu "Wiadomość" informacji wrażliwych, które zawierają szczególne kategorie danych (np. pochodzenie, przekonania polityczne lub religijne, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia lub seksualności) oznacza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych. W przypadku przesłania nam danych za pośrednictwem poczty elektronicznej podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli dana osoba jest jednocześnie naszym Klientem, podstawę prawną stanowi również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przedmiotowe dane usunięte zostaną nie później niż 12 miesięcy po otrzymaniu przez nas zapytania Klienta, chyba że jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy okres ze względu na przepisy prawa w powiązaniu z art. 6 ust. 1 c) RODO. Jeśli dana osoba jest jednocześnie naszym Klientem, wówczas odnośnie do terminów przechowywania danych obowiązują zapisy II.1.

Udostępnienie przedmiotowych danych nie jest obowiązkowe ani wymagane do zawarcia umowy. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga jednak podania adres poczty elektronicznej, w przeciwnym razie nie będziemy bowiem mogli udzielić odpowiedzi. Podanie dalszych danych ma charakter dobrowolny.


8. Reklama

Dane naszych Klientów przetwarzane są w celu wysyłki druków reklamowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony prawnie interes w wysyłaniu do naszych Klientów reklamy bezpośredniej w zakresie dozwolonym przez prawo.

Klienci naszego serwisu mogą w każdej chwili nieodpłatnie sprzeciwić się wykorzystywaniu ich danych do celów marketingu bezpośredniego, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu poza kosztami przekazania zgodnie z taryfami bazowymi. Sprzeciw można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ochronadanych@strauss.pl lub listownie z dopiskiem „Ochrona danych” na adres:

Engelbert Strauss Sp. z o.o.
c/o Advicero Nexia
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

W przypadku wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia wyrażonej zgody na określone działania reklamowe dalsze przetwarzanie danych Klienta w celach reklamowych zostaje zablokowane lub też dane Klienta zostają usunięte.


9. Newsletter

Klienci naszego serwisu internetowego mogą zapisać się na subskrypcję bezpłatnego Newslettera rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podczas rejestracji subskrypcji Newslettera na naszej stronie internetowej podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostaje przekazany do nas. Istnieje także możliwość otrzymywania od nas spersonalizowanego Newslettera. Takie Newslettery opracowywane są na podstawie danych przekazanych nam w tym celu przez Klienta za pośrednictwem stosownego formularza.

Dlaczego przedmiotowe dane są przetwarzane?

Adresy poczty elektronicznej naszych Klientów przetwarzane są w celu regularnego wysyłania naszego Newslettera. Po wpisaniu się na listę subskrypcyjną Newslettera przesłana zostaje do Klienta wiadomość mailowa z linkiem do weryfikacji adresu poczty elektronicznej. Po potwierdzeniu adresu poczty elektronicznej Klient może wprowadzić dodatkowe dane za pomocą osobnego formularza. Przedmiotowe dane przetwarzane są przez nas w celu opracowania spersonalizowanych, branżowych Newsletterów.

Podstawę prawną stanowi zgoda Klienta, udzielona przez niego przy okazji zamówienia subskrypcji Newslettera lub spersonalizowanego Newslettera (art. 6 ust. 1 a) i art. 49 ust. 1 a) RODO).

Jak zrezygnować z subskrypcji Newslettera? Jak długo przechowywane są stosowne dane?

Z subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odwołać wyrażoną zgodę na wysyłanie Newslettera poprzez kliknięcie linku do rezygnacji z subskrypcji w samym Newsletterze lub za pośrednictwem naszego formularza rezygnacji z subskrypcji w sklepie internetowym w sekcji „Newsletter” (bliższe informacje na temat prawa do odwołania udzielonej zgody patrz IV.).

Dane Klienta, podane przy wpisywaniu się na listę subskrypcyjną, zostaną niezwłocznie usunięte, gdy tylko Klient odwoła udzieloną zgodę lub zrezygnuje z subskrypcji Newslettera. Jeśli dana osoba jest jednocześnie naszym Klientem, wówczas odnośnie do terminów przechowywania danych obowiązują zapisy II.1.

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Korzystanie z naszego Newslettera jest w pełni dobrowolne. Dla korzystania z Newslettera wymagane jest jednak podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany Newsletter. Aby otrzymywać spersonalizowany Newsletter, wymagane jest podanie dodatkowych danych osobowych (np. zawód/branża do opracowania Newsletterów branżowych, imię i nazwisko oraz adres dla potrzeb opracowania działań branżowych w danym regionie).


10. Zapobieganie oszustwom

W celu zabezpieczenia procesów zamówienia przekazane nam dane zostają sprawdzone pod względem występowania ewentualnych nieprawidłowości w przypadku poszczególnych zamówień. Stanowi to nasz uzasadniony prawnie interes, ponieważ chcemy uniknąć zaległości płatniczych oraz chronić Klientów przed nieuczciwym wykorzystaniem ich danych osobowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podczas składania zamówień w naszym sklepie internetowym dane wymagane do realizacji umowy (np. przedmiot zakupu, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, metoda płatności i dane bankowe) oraz dane dotyczące korzystania z naszego serwisu internetowego (np. początek, koniec i zakres korzystania) przetwarzane są razem z plikiem "cookie" i/lub identyfikatorem użytkownika. Każdy z nich może zawierać anonimowe dane z urządzeń końcowych używanych podczas korzystania z serwisu internetowego, które z pewnym prawdopodobieństwem rozpoznane zostaną przy kolejnej wizycie w serwisie. Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony konta Klienta, odwiedzanych stron internetowych i usług, z których Klient korzysta w naszym serwisie, przed oszukańczymi i nieuczciwymi zachowaniami (np. przed przejęciem kont użytkowników, automatycznym tworzeniem fałszywych kont użytkowników lub wykorzystaniem skradzionych tożsamości lub danych płatniczych).

Jeśli zachodzi podejrzenie oszustwa lub nadużycia, pracownik naszej firmy sprawdzi dokonaną ocenę i podstawowe wskazówki. Jeśli w wyniku powyższego zawarcie umowy zostanie odrzucone, Klient otrzyma stosowne powiadomienie. Na żądanie przekazane zostaną także istotne powody dla podjęcia takiej decyzji. Klient ma wówczas możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, po czym decyzja przekazana zostaje ponownie do sprawdzenia przez pracownika.

Działania w zakresie zapobiegania oszustwom prowadzimy samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych usługodawców. Podmioty te przetwarzają dane Klientów wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, z wykluczeniem celów własnych. Działania mające na celu zabezpieczenie procesów zamówień w sklepie internetowym realizowane są przez infoscore Tracking Solutions GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, infoscore Profile Tracking GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, infoscore Tracking Technology GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, a także przez usługodawców z centrów danych, którym powierzono przechowywanie danych.

Dane przetwarzane w związku z powyższym usuwane są automatycznie po pięciu miesiącach.

Klienci naszego serwisu mogą w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wyżej wspomnianego przetwarzania danych. Sprzeciw można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ochronadanych@strauss.pl lub listownie z dopiskiem „Ochrona danych” na adres:

Engelbert Strauss Sp. z o.o.
c/o Advicero Nexia
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

(patrz także pkt. IV.).

III. Czy dane Klientów udostępniane są osobom trzecim?

W razie potrzeby niektóre dane naszych Klientów przekazywane są następującym odbiorcom, jeśli jest to wymagane dla realizacji umowy (art. 6 ust. 1 b) DSGVO), jesteśmy do tego zobowiązani umownie (art. 6 ust. 1 c) RODO) lub jeśli jest to wymagane dla ochrony naszych uprawnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO):

• Banki i dostawcy usług płatniczych zajmujący się obsługą płatności

• Agencje windykacyjne

• Producenci w celu obsługi spraw gwarancyjnych

• Firmy transportowe, dostawcy usług pocztowych

• Organy ścigania, sądy, komisje arbitrażowe, audytorzy, prawnicy lub doradcy podatkowi

• Ubezpieczyciele w celu obsługi ewentualnych przypadków szkodowych

• Spółki należące do naszej grupy kapitałowej.

Przetwarzanie danych osobowych powierzane jest czasami usługodawcom zewnętrznym. Podmioty te zostały przez nas starannie wybrane, działają na nasze zlecenie, są związane naszymi instrukcjami i podlegają regularnej kontroli. Podmiotami tymi mogą być np. agencje call center, firmy obsługujące przesyłki reklamowe i drukarnie, agencje zajmujące się pozyskiwaniem i aktualizacją danych, dostawcy usług IT i usługodawcy zajmującymi się niszczeniem nośników danych. Podstawę prawną stanowi art. 28 RODO, o ile w przypadku tych podmiotów chodzi o podmioty przetwarzające.

IV. Jakie prawa przysługują naszym Klientom w odniesieniu do ich danych?

Zgodnie z przesłankami art. 15 RODO Klienci naszego serwisu mogą skorzystać z prawa do informacji, czy oraz jakie dane są przez nas przetwarzane. Zgodnie z art. 16 RODO Klienci naszego serwisu mogą domagać się sprostowania danych lub w pewnych okolicznościach ich uzupełnienia, gdy dane osobowe Klienta okażą się nieprawidłowe lub niekompletne. Zgodnie z przesłankami art. 17 RODO Klienci naszego serwisu mogą domagać się usunięcia swoich danych, zaś zgodnie z przesłankami art. 18 RODO mogą domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zgodnie z art. 20 RODO Klienci naszego serwisu mogą otrzymać swoje dane, przekazane nam na podstawie wyrażonej przez nich zgody lub umowy, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Na życzenie naszych Klientów oraz jeśli jest to technicznie możliwe, przedmiotowe dane mogą zostać przesłane osobie trzeciej. Prawa naszych Klientów mogą zostać w określonych okolicznościach ustawowo ograniczone lub wyłączone. Klienci naszego serwisu uprawnieni są do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O ile przetwarzamy dane w celu ochrony naszych interesów wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, naszym Klientom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane te nie będą już przetwarzane, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności naszych Klientów, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu lub obrony roszczeń prawnych.

Klienci naszego serwisu mogą ponadto w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych do celów reklamowych, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu poza kosztami przekazania zgodnie z taryfami operatora Klienci naszego serwisu mogą w każdej chwili bez ponoszenia kosztów sprzeciwić się przesyłaniu poczty elektronicznej w celach reklamowych poprzez kliknięcie stosownego linku na końcu takiej wiadomości mailowej. Sprzeciw można także przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ochronadanych@strauss.pl lub listownie z dopiskiem „Ochrona danych” na podany w pkt. I adres.

Klienci naszego serwisu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, mają prawo do odwołania w każdej chwili wyrażonej przez nich zgody. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu złożenia odwołania. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ochronadanych@strauss.pl lub listownie na adres podany w pkt. I. z dopiskiem „ochrona danych”. Po odwołaniu zgody dane te nie są już przetwarzane. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do dalszego przetwarzania tych danych.


Engelbert Strauss Sp. z o.o.

Tel
032 630 44 53
Faks
032 630 44 73
Wszystkie ceny plus koszty wysyłki Przy zamówieniach o wartości poniżej 615,00 zł.
Wszystkie ceny plus ustawowy podatek VAT plus koszty wysyłki Przy zamówieniach o wartości poniżej 500,00 zł.