Menu Produkty
Listy porównywanych produktów
Porównanie produktów
4 / 4 artykułów
Osiągnięto maks. liczbę dla tej kategorii!
Usuń co najmniej jedną pozycję z kategorii, aby dodać inne.
Listy porównywanych produktów
Porównanie produktów
został dodany do listy porównywanych produktów.
Dodaj artykuł
Aby porównywać produkty, należy je dodać do listy porównywanych produktów.
Listy porównywanych produktów
Porównanie produktów

Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni licząc od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, objęła rzecz w swoje posiadanie, a gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy są Państwo zobowiązani do poinformowania w powyżej wskazanym terminie:

Engelbert Strauss Sp. z o.o.
c/o Advicero Nexia
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
Tel.: 032 630 44 53
Faks: 032 630 44 73
E-Mail: info@strauss.pl

w formie jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunkiem koniecznym.

W celu dochowania terminu wystarczy, aby informacja o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed terminem na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zwrócenia Państwu wszelkich otrzymanych od Państwa płatności, łącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów dodatkowych powstałych na skutek tego, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa), najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa informację o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrot następuje w takiej samej formie, jaką wybrali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie ustalono z Państwem inną formę zwrotu.

Mamy prawo odmówienia zwrotu zapłaty do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu wykazania, że odesłali Państwo do nas towar, zależnie od tego, które z powyższych zdarzeń będzie wcześniejsze.

Są Państwo zobowiązani do niezwłocznego odesłania nam lub przekazania towaru, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uznaje się za dochowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni.

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy ponoszą Państwo koszty zwrotu towaru do Engelbert Strauss.

Odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towaru ponoszą Państwo tylko wówczas, jeżeli powodem tej utraty wartości będzie takie postępowanie z towarem, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny w celu sprawdzenia jego charakteru, cech i czy funkcjonalności.

Wyjątki w zakresie prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w odniesieniu do umów dotyczących towarów, które są nieprefabrykowane (tzn. wyprodukowane na indywidualne zamówienie) i do produkcji których konieczny jest indywidualny wybór dokonany przez konsumenta, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. emblematy, hafty, logo firmy, nadruk, itp.). Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania także w odniesieniu do umów dotyczących rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu zabezpieczonych towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić i odesłać nam niniejszy formularz. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wyrażone również w innej formie – nie są Państwo zobowiązani użyć poniższego formularza)

 • Do
  Engelbert Strauss Sp. z o.o.
  c/o Advicero Nexia
  ul. Marszałkowska 126/134
  00-008 Warszawa
 • Tel.: 032 630 44 53
  Faks: 032 630 44 73
  E-Mail: info@strauss.pl
 • Niniejszym odstępuję(-jemy) (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) / umowy o wykonanie następujących usług (*)
 • Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli informacja przesyłana jest w formie papierowej)
 • Data

(*) Niewłaściwe skreślić

Engelbert Strauss Sp. z o.o.

Tel
032 630 44 53
Faks
032 630 44 73
Wszystkie ceny plus koszty wysyłki Przy zamówieniach o wartości poniżej 615,00 zł.
Wszystkie ceny plus ustawowy podatek VAT plus koszty wysyłki Przy zamówieniach o wartości poniżej 500,00 zł.